گالری عکسبا توجه به زير آب رفتن بخشي از جاده لالي به مسجد سليمان به دليل آبگيري سد گتوند عليا ، طرح و ساخت پل بزرگ لالي براي دست يابي به اهداف زير اجرا ميشود :‌

1- برقراري ارتباط بين شهر لالي و مسجد سليمان

2- فراهم آوردن امكان ارتباط ميادين نفت و گاز واقع در دو سوي درياچه گتوند

عکس پروژه تکمیل شده

الف- مشخصات پيمان

 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
 • مشاور:  شركت هگزا
 • نوع پيمان:  طرح و ساخت (EPC)
 • موضوع پيمان:  طراحي و مهندسي ، تامين مصالح و تجهيزات و انجام عمليات ساختماني پل
 • مدت پيمان:  24 ماه ( 48 ماه نگهداري از پل )
 • شروع : 15/7/1386

  طول پل (كوله تا كوله) : حدود 460 متر

  طول حدودي دهانه ها : 99.6-256-99.6 متر

  عرض عرشه فلزي : 19.5 متر

  ارتفاع پايه ها (تا زير عرشه) : 75 متر

  ارتفاع پايلونها : 67 متر

  ارتفاع پايلونها : 67 متر


 • Boland Payeh Co. © 2007 Designed By PishroSoft.ir